Công ty thiết kế và thi công điện nhà xưởng, điện công nghiệp tại các tỉnh phía bắc và miền trung

Dưới đây là một vài hình ảnh dự án mà chúng tôi đã thực hiện:

Nhà thầu chuyên thiết kế và thi công trạm điện: Thi Công Trạm Biến Áp, Thi Công Nâng Công Suất Trạm Biến Áp,Thi Công Trạm Biến Áp 110KV,Thi Công Lắp Đặt Đường Dây Trung Áp, Thi Công Trạm Biến Áp Cấp Nguồn, Thi Công Đường Dây Và Trạm Biến Áp, Thi Công Xây Lắp Đường Dây Điện, Thi Công Lắp Đặt Trạm Biến Áp 35KV, Thi Công Lắp Đặt Đường Dây 35KV, Thi Công Lắp Đặt Đường Dây Hạ Áp.

Dưới đây là một vài hình ảnh dự án mà chúng tôi đã thực hiện: