Thiết kế và thi công hệ thống điều hòa thông gió

*Thiết kế, thi công hệ thống điều hòa không khí

+ Thi công lắp đặt điều hòa trung tâm

+ Thiết kế thi công hệ thống điều hòa không khí Daikin

+ Thiết kế thi công hệ thống điều hòa trung tâm

+ Thiết kế thi công hệ thống điều hòa không khí âm trần Cassette

+ Thiết kế thi công hệ thống điều hòa không khí Chiller Trane

+ Thiết kế thi công hệ thống điều hòa không khí cho biệt thự

+ Thiết kế thi công hệ thống điều hòa không khí cho nhà máy

+ Thiết kế thi công hệ thống điều hòa không khí Panasonic

+ Thiết kế thi công hệ thống điều hòa không khí Samsung

+ Thiết kế thi công hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRF

+ Thiết kế thi công hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV

+ Thiết kế thi công hệ thống điều hòa không khí cho bệnh viện

+ Thiết kế thi công hệ thống điều hòa không khí cho khách sạn

+ Thiết kế thi công hệ thống điều hòa không khí giấ trần nối ống gió

+ Thiết kế thi công hệ thống điều hòa không khí Mitsubishi

+ Thiết kế thi công hệ thống điều hòa không khí Chiller giải nhiệt bằng gió

+ Thiết kế thi công hệ thống điều hòa không khí Chiller giải nhiệt bằng nước


Dưới đây là một vài hình ảnh dự án mà chúng tôi đã thực hiện: